Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής/Καθηγητής Τύπος
Test (ENV134)Hrisa Karagianni
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [open] (ENV111)Δίας Χαραλαμπόπουλος
Βιολογία Ζώων-εαρινό εξ. 2020 (ENV157)Τριαντάφυλλος Ακριώτης
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ [open] (OPENCOURSE105)Κωνσταντίνος Θεοδώρου
Βιολογία Φυτών -εαρινό εξ. 2020 (ENV165)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος
Βιολογική Ποικιλότητα - εαρινό εξ. 2020 (ENV177)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ [open] (OPENCOURSE106)Κωνσταντίνος Θεοδώρου
Γεωλογία -εαρινό εξάμηνο 2020 (ENV155)Πέτρος Γαγάνης
Διαχείριση Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων-εαρινό εξ. 2020 (ENV172)Δημήτρης Λέκκας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ι [open] (ENV124)Αθανάσιος Στασινάκης
Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι: επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση αστικών αποβλήτων-εαρινό εξ. 2020 (ENV182)Αθανάσιος Στασινάκης
Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Δ΄)-εαρινό εξ. 2020 (ENV161)Πέτρος Γαγάνης
Εδαφολογία-εαρινό εξ. 2020 (ENV167)Ιωάννα Πετούση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ [open] (ENV104)Ιωάννης Χατζόπουλος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΓΠ [open] (ENV103)Ιωάννης Χατζόπουλος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ [open] (ENV105)Αθανάσιος Στασινάκης
Εισαγωγή στην Τοπογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΓΠ (ENV100)Ioannis Hatzopoulos
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-εαρινό εξ. 2020 (ENV180)Κωνσταντίνος Ευαγγελινός / Μάριος Μπαλής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [open] (ENV112)Δίας Χαραλαμπόπουλος
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [open] (ENV123)Δίας Χαραλαμπόπουλος
Ενεργειακή Ανάλυση_εαρινό εξάμηνο 2019-2020 (ENV178)Στέργιος Βακάλης
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας_εαρινό εξάμηνο 2020 (ENV187)Ζκέρη Ειρήνη
Εργαστήριο Μεταφοράς Μάζας και Ενέργειας-εαρινό εξ. 2020 (ENV168)Στέργιος Βακάλης
Ερευνητικές Μέθοδοι ΙΙ-εαρινό εξάμηνο 2020 (ENV186)Χρυσοβαλαντία Καραγιάννη
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Αριθμητική Ανάλυση 2017 (ENV147)Tamvaki Androniki
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Αριθμητική Ανάλυση_εαρ. εξ. 2020 (ENV169)Παύλος Ευθυμιόπουλος
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ [open] (ENV110)Γιώργος Μπίσκος
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ [open] (ENV109)Γιώργος Μπίσκος
Μέθοδοι Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας Φορέων & Επιχειρήσεων-εαρινό εξ. 2020 (ENV185)Μαρία Χατζηαντωνίου
Μέθοδοι Έρευνας στην Περιβαλλοντική Μηχανική -εαρινό εξ. 2020 (ENV174)Αθανάσιος Στασινάκης
Μέθοδοι Έρευνας στις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες εαρινό εξάμηνο 2019-2020 (ENV183)Κωνσταντίνος Ευαγγελινός
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [open] (ENV128)Κωνσταντίνα Σκαναβή
Οικολογία Τοπίου [open] (ENV127)Ιωάννης Ματσίνος
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ [open] (ENV107)Ιωάννης Ματσίνος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι [open] (ENV113)Αχιλλέας Μητσός
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΙ [open] (ENV125)Αχιλλέας Μητσός
Οικονομία και Περιβάλλον ΙΙ-εαρινό εξ. 2020 (ENV158)Αντώνιος Σκουλούδης
ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ [open] (ENV116)Ολγα-Ιωάννα Καλαντζή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σ.Γ.Π. [open] (ENV126)Ιωάννης Χατζόπουλος
Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Σ.Γ.Π._εαρινό εξάμηνο 2020 (ENV188)Κοντός Θέμης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [open] (ENV108)Κωνσταντίνα Σκαναβή
Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία- εαρινό εξ.2020 (ENV164)Ιωσήφ Μποτετζάγιας
Περιβαλλοντική Νομοθεσία- εαρινό εξ.2020 (ENV156)Ιωσήφ Μποτετζάγιας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [open] (ENV114)Αχιλλέας Μητσός
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ [open] (ENV122)Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή
Περιβαλλοντική Χημεία-εαρινό εξ. 2021 (ENV160)Μιχάλης Αγγελίδης
Ποσοτική Ανάλυση Οικοσυστημάτων (ENV176)Νικόλαος Φύλλας
Προγραμματισμός Η/Υ (ENV159)Κωνσταντίνος Θεοδώρου / Αντώνης Ανδρέου
Ρύπανση Υδάτων-εαρινό εξ. 2021 (ENV166)Μιχάλης Αγγελίδης
Στατιστική (ENV162)Νικόλαος Φύλλας
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open] (ENV106)Ιωάννης Ματσίνος
Υδατική Χημεία-εαρινό εξάμηνο 2020 (ENV175)Μαρία Αλούπη
Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και υδάτινων απορροών εαρινό εξάμηνο 2019-2020 (ENV184)Μιχάλης Φουντουλάκης
Χωρικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ι-εαρινό εξ. 2020 (ENV163)Γιάννης Σπιλάνης / Μάριος Μπαλής