ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [open]

Αχιλλέας Μητσός

Περιγραφή

Κατανόηση και ανάλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων των οποίων οι διαστάσεις ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα. Η ευρωπαϊκή πολιτική και οι διεθνείς πολιτικές προς αντιμετώπιση τους.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος

1. Το περιβάλλον ως τομέας δημόσιας πολιτικής

2. Η λογική της δημόσιας παρέμβασης. Δημόσια αγαθά

3. Εθνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια δημόσια αγαθά

4. Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική: Ρόλος κρατών, διακρατικών, υπερκρατικών θεσμών. Οι άλλοι παίκτες.

5. Εργαλεία, διαδικασίες, μέθοδοι λήψης αποφάσεων. Πολιτική οικονομία της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής

6. Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική – οριζόντια ανάλυση. Περιβαλλοντική πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο

7. Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική σε επιμέρους τομείς

Μαθησιακοί στόχοι

Κατανόηση και ανάλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων των οποίων οι διαστάσεις ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα. Η ευρωπαϊκή πολιτική και οι διεθνείς πολιτικές προς αντιμετώπιση τους.

Βιβλιογραφία

Τσαντίλης,Δ., Χατζημπίρος,Κ., «Η περιβαλλοντική πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης» in Μαραβέγιας,Ν. και Μ.Τισινιζέληςς, Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκδόσεις Θεμέλιο, 2007, σελ.634-669

 

Δούση,Ε.Δ. Η κοινοτική πολιτική περιβάλλοντος και η επίδραση της στην περίπτωση της Ελλάδας, Εκδόσεις Παπαζήση,2001

 

Lenscvow,A. “Environmental policy: Contending dynamics of policy change”, in Wallace,H., Wallace, W, Pollack,M.A., editors, Policy-making in the European Union, Oxford University Press, 2005.

Προαπαιτούμενα

ΟΧΙ

Διδάσκοντες

Καθηγητής Αχιλλέας Μητσός

Ενότητες

Εύρος, περιεχόμενο κλπ των περιβαλλοντικών θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας πολιτικής

 

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική πολιτική

Βασικές αρχές δημόσιας πολιτικής. Λόγοι δημόσιας παρέμβασης. Δημόσια αγαθά

 

Λέξεις κλειδιά: Δημόσια πολιτική, Δημόσια αγαθά

ανάλυση των επιχειρημάτων υπέρ και εναντίον της επίλυσης των περιβαλλοντικών ζητημάτων σε ευρωπαϊκό ή και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αρχή της επικουρικότητας

 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, Παγκόσμια δημόσια αγαθά, Περιβαλλοντική πολιτική

Ο ρόλος των κρατών, διακρατικών, υπερκρατικών θεσμών και των άλλων παικτών στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής.

 

Λέξεις κλειδιά: Διακρατικοί, υπερκρατικοί θεσμοί, Διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής

Ανάλυση των μεθόδων λήψης απόφασης και της πολιτικής οικονομίας της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής

 

Λέξεις κλειδιά: Πολιτική οικονομία. Εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής

Ιστορική εξέλιξη και οριζόντια ανάλυση της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας περιβαλλοντικής πολιτικής

 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, Παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτική

Παρουσίαση των βασικών κανονισμών κλπ που ισχύουν σε επιμέρους τομείς περιβαλλοντικής πολιτικής (ατμόσφαιρα, έδαφος, λήμματα, κ.λπ.)

 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1427
Αρ. Προβολών :  6586