Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Εγγραφή

Εκπαιδευόμενου/Φοιτητή
Σύνδεση με άλλο λογαριασμό:
Πιστοποίηση μέσω LDAP
Για να εγγραφείτε ως χρήστης με δικαιώματα εκπαιδευτή/Καθηγητή, επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της πλατφόρμας.