Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα Open eClass - Univ. of the Aegean αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 - 5:16 μ.μ. -

  Στο eclass κάθε χρήστες έχει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη των δεδομένων που διαχειρίζεται στο λογαριασμό του. Είναι ο μόνος που έχει δικαίωμα άμεσα ή έμμεσα να δώσει δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα του σε τρίτους.

  Οι διαχειριστές, για λόγους δεοντολογίας, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση ή να αλλάζουν τις παραμέτρους δικαιωμάτων σε τρίτους χωρίς εκτός πολύ ιδιαίτερων συνθηκών.

  Χρήστης, διδάσκων Β, ζήτησε να αποκτήσει πλήρη δικαιώματα διδάσκοντος σε μαθήματα άλλου διδάσκοντος Α.

  Η συνήθης διαδικασία είναι ο διδάσκων Β να επικοινωνεί με τον διδάσκοντα Α και να ζητά τα δικαιώματα και έτσι ο διδάσκων Α να δώσει full δικαιώματα διδάσκοντος στα συγκεκριμένα μαθήματα στο Διδάσκοντα Β οπότε ο Β θα μπορεί να διαχειριστεί τα μαθήματα ως και δικά του.

  Αν δεν ξέρει να το κάνει ο Α (αν και πολύ εύκολο) μπορεί να επικοινωνήσει ο Α μαζί μας οπότε του δείχνουμε τι να κάνει.

  Αν δεν μπορεί να γίνει η επικοινωνία με τον Α, τότε με κοινοποίηση στη γραμματεία του τμήματός του, ο Β  μας ζητά να το κάνουμε εμείς. Το επιβεβαιώνουμε με τη γραμματεία ότι δεν είναι εφικτή η επικοινωνία και ότι δικαιούται να έχει πρόσβαση ως διδάσκων στο συγκεκριμένο μάθημα και τότε κάνουμε την πρόσθεση τέτοιων δικαιωμάτων.

   

  Σε κάθε περίπτωση, ο διδάσκων Β μπορεί να δημιουργήσει  ένα νέο κενό μάθημα με τον ίδιο τίτλο και κάτι διακριτικό για να γνωρίζουν οι φοιτητές ότι είναι το νέο δικό του μάθημα και μετά με την ησυχία του μεταφέρει ό,τι χρειάζεται από το παλαιό στο νέο μάθημα, αφού αποκτήσει τα δικαιώματα από τον διδάσκοντα Α.

   

  Προσοχή!!!, επειδή είμαστε διαχειριστές δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε δικαιώματα σε χρήστες χωρίς τεκμηρίωση.

  Στην παραπάνω περίπτωση ο διδάσκων Α μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις γιατί δόθηκαν δικαιώματα στον Β χωρίς τη συγκατάθεση του Α.

  Είναι ευθύνη των διαχειριστών η τήρηση της δεοντολογίας διαχειριστών