ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [open]

Κωνσταντίνα Σκαναβή

Περιγραφή

Καλύπτει το θεωρητικό και πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Εστιάζεται στις μεταβλητές που καθορίζουν την επιλογή προγράμματος. Παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογών.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή-Παρουσίαση του μαθήματος
 2. Ιστορική Αναδρομή του περιβαλλοντικού κινήματος
 3. Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 4. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα
 5. Προβλήματα στην εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 6. Υλοποίηση προγραμμάτων
 7. Μέθοδοι
 8. Αξιολόγηση προγραμμάτων
 9. Ενεργός Συμμετοχή των Πολιτών
 10. Παράδειγμα προγράμματος περιβαλλοντικής επικινδυνότητας
 11. Παρουσίαση Εργασιών
Μαθησιακοί στόχοι

Να γνωρίσουν οι φοιτητές τον σκοπό τους στόχους και τα βασικά χαρακτηριστικά της ΠΕ
Να μάθουν τους τρόπους και τις δυσκολίες εφαρμογής της ΠΕ στην τυπική εκπαίδευση
Να γνωρίσουν τις βασικές μεθόδους και τεχνικές ΠΕ και τους τρόπους εφαρμογής τους
Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες για να γίνουν αποτελεσματικοί περιβαλλοντικοί εκπαιδευτές
Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην διαδικασία σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ΠΕ

Βιβλιογραφία

Σκαναβή, Κ., 2004, Περιβάλλον και Κοινωνία: Μια σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις

Μέθοδοι αξιολόγησης

Το μάθημα απαιτεί μια σειρά εργασιών και παρουσιάσεων μέσω τον οποίων επιτυγχάνονται οι εφαρμογές της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας στην πράξη. Υποχρεωτική συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Εξέταση δεν είναι εφικτή αν δεν έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι υποχρεώσεις για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Εργασίες (10 βαθμοί), Παρουσιάσεις Εργασιών (10 βαθμοί), Συμμετοχή (10 βαθμοί), Σχεδιασμός επικοινωνιακής εφαρμογής (10 βαθμοί)

Σύνολο: 40 βαθμοί

Προαπαιτούμενα

-

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνα Σκαναβή

Ομάδα στόχος

Φοιτητές/Εκπαιδευτικοί

Προτεινόμενα συγγράμματα

Σκαναβή, Κ., 2004, Περιβάλλον και Κοινωνία: Μια σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο

Ενότητες

Εισαγωγή στο πεδίο και κατανόηση της σύνδεσης θεωρία με πράξη

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: εκπαίδευση, επικοινωνία

Ιστορία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και κινημάτων

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Περιβαλλοντικά κινήματα

Πως εμφανίστηκε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Πρόδρομες περιβαλλοντικές δραστηριότητες, Εκπαιδευτές

Η ένταξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Τυπική εκπαίδευση, περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ελλάδα

Δυσκολίες στην εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Προγράμματα, Εφαρμογή

Η υλοποίηση προγραμμάτων

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Περιβάλλον, προγράμματα, υλοποίηση

Μεθοδολογία για προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Περιβάλλον, εκπαίδευση, προγράμματα, μέθοδοι

Υλοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Προγράμματα, περιβάλλον

Παραδείγματα ενεργοποίησης πολιτών

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Συμμετοχή, Ακτιβισμός, Συμπεριφορά

Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βασιζόμενα σε παρουσίαση επικινδυνότητας

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Προγράμματα, περιβάλλον, επικινδυνότητα

Παρουσίαση Εργασιών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1718
Αρ. Προβολών :  10257