ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ [open]

Ολγα-Ιωάννα Καλαντζή

Περιγραφή

Χημικές ουσίες, τύχη και μεταφορά στο περιβάλλον, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση υδάτων και εδάφους, τοξικολογία, επιπτώσεις στους ανθρώπινους οργανισμούς, οικοτοξικολογικές έρευνες, εκτίμηση κινδύνου

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή στην Οικοτοξικολογία
 2. Περιβαλλοντικοί ρύποι
 3. Διάχυση στο περιβάλλον
 4. Ατμοσφαιρική ρύπανση
 5. Ρύπανση υδάτων
 6. Ρύπανση εδάφους
 7. Αρχές τοξικολογίας
 8. Επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς Ι
 9. Επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς ΙΙ
 10. Οικοτοξικολογικές έρευνες Ι
 11. Οικοτοξικολογικές έρευνες ΙΙ
 12. Εκτίμηση κινδύνου
 13. Σεμινάριο
Μαθησιακοί στόχοι

- Καθορισμός και περιγραφή των βασικών εννοιών της Οικοτοξικολογίας
- Ανάδειξη νέων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
- Συζήτηση και ανάπτυξη των παρακάτω θεμάτων ως προς την συσχέτισή τους με την οικοτοξικολογία: χημικές ουσίες, τύχη και μεταφορά στο περιβάλλον, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση υδάτων και εδάφους, τοξικολογία, επιπτώσεις στους ανθρώπινους οργανισμούς, οικοτοξικολογικές έρευνες, εκτίμηση κινδύνου.
- Κατανόηση της συμπεριφοράς και μετακίνησης των χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος.
- Ανάπτυξη της συνεργασίας σε ομαδικές εργασίες.

Βιβλιογραφία

Βαλαβανίδης, Αθ., 2007. "Οικοτοξικολογία και Περιβαλλοντική Τοξικολογία – ερευνητική μεθοδολογία για την εκτίμηση οικολογικού κινδύνου από επικίνδυνες χημικές ουσίες", Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελίδες 458
http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/val_oikotox.htm
http://cfpub.epa.gov/ecotox/
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, σεμινάριο, εργασία

Μέθοδοι αξιολόγησης

Ομαδική εργασία (60%)
Γραπτή τελική εξέταση (40%)

Προαπαιτούμενα

-

Διδάσκοντες

Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή

Προτεινόμενα συγγράμματα

Βαλαβανίδης, Αθ., 2007. "Οικοτοξικολογία και Περιβαλλοντική Τοξικολογία – ερευνητική μεθοδολογία για την εκτίμηση οικολογικού κινδύνου από επικίνδυνες χημικές ουσίες", Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελίδες 458
http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/val_oikotox.htm
Walker, Hopkin, Sibly & Peakall (2006), Principles of ecotoxicology. Taylor & Francis, London

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1719
Αρ. Προβολών :  6095