ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι [open]

Αχιλλέας Μητσός

Περιγραφή

Κατανόηση και ανάλυση των βασικών εννοιών της Οικονομικής και της Δημόσιας Πολιτικής και η εφαρμογή τους στον τομέα του περιβάλλοντος

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή, επισκόπηση, βασικές έννοιες

2. Αλληλεξάρτηση και τα οφέλη του εμπορίου

3. Λειτουργία της αγοράς. Ζήτηση και προσφορά

4. Ελαστικότητα. Προσδιοριστικοί παράγοντες

5. Εξωτερικές επιπτώσεις, δημόσια αγαθά

6. Δημόσια πολιτική. Αρχές, μέσα δημόσιας παρέμβασης

7. Διεθνές εμπόριο, διεθνείς οικονομικές σχέσεις

8. Παραγωγή, ανταγωνισμός, μονοπώλια

Μαθησιακοί στόχοι

Κατανόηση και ανάλυση των βασικών εννοιών της Οικονομικής και της Δημόσιας Πολιτικής και η εφαρμογή τους στον τομέα του περιβάλλοντος

Βιβλιογραφία
  • Mankiw, G.N.,Taylor,M.P. Αρχές οικονομικής θεωρίας, Τόμος Α’ –
    Μικροοικονομική, Εκδόσεις
    Gutenberg
  • Tientenberg,T, Οικονομική του Περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων,
    Εκδόσεις
    Gutenberg

 

Προαπαιτούμενα

OXI

Ενότητες

Επισκόπηση των όσων καλύπτονται στο μάθημα, βασικές αρχές και έννοιες της οικονομικής επιστήμης

 

Λέξεις κλειδιά: Αρχές οικονομικής

Ανάλυση των αμοιβαίων ωφελειών από το εμπόριο. Απόλυτα και συγκριτικά πλεονεκτήματα

 

Λέξεις κλειδιά: Συγκριτικό πλεονέκτημα. Οφέλη εμπορίου

 

Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η αγορά. Ζήτηση και προσφορά, και οι παράγοντες που τις προσδιορίζουν

 

Λέξεις κλειδιά: Αγορά, ζήτηση, προσφορά

Ελαστικότητας τιμής, εισοδήματος και οι παράγοντες που τις προσδιορίζουν

 

Λέξεις κλειδιά: Ελαστικότητα

Ανάλυση των περιπτώσεων όπου αποτυχαίνει η αγορά να δώσει την αποδοτικότερη λύση

 

Λέξεις κλειδιά: Αποτυχία αγοράς, εξωτερικότητες, δημόσια αγαθά

Οι βασικές αρχές της δημόσιας πολιτικής και τα εργαλεία της δημόσιας παρέμβασης

 

Λέξεις κλειδιά: Δημόσια πολιτική, φόροι, δαπάνες, ρυθμιστικά μέτρα

Οι βασικές αρχές της διεθνούς οικονομικής

 

Λέξεις κλειδιά: Διεθνές εμπόριο, εισαγωγές, εξαγωγές, ισοζύγιο πληρωμών

Προσδιοριστικοί παράγοντες παραγωγής αγαθών, κέρδη, ανταγωνισμός, μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές καταστάσεις

 

Λέξεις κλειδιά: Κέρδη, παραγωγή, μονοπώλια

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1328
Αρ. Προβολών :  6841