ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open]

Ιωάννης Ματσίνος

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη στατιστική μεθοδολογία με έμφαση στις εφαρμογές της στις επιστήμες του Περιβάλλοντος.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος

Διαλέξεις και ασκήσεις με το ακόλουθο περιεχόμενο και σειρά:

 1. Εισαγωγή στις πιθανότητες.
 2. Εισαγωγή στις κατανομές. Διακριτές κατανομές.
 3. Συνεχείς κατανομές. Σχέση μεταξύ διωνυμικής και κανονικής κατανομής.
 4. Διαστήματα εμπιστοσύνης
 5. Στατιστική θεωρία ελέγχου υποθέσεων με τη βοήθεια του SPSS.
 6. Συσχέτιση και έλεγχος υποθέσεων.
 7. Γραμμική παλινδρόμηση με τη βοήθεια του SPSS.
 8. Έλεγχος χ2 Μη παραμετρικά test.
 9. Ανάλυση διακύμανσης. H ανάλυση διασποράς με τη βοήθεια του SPSS.
Μαθησιακοί στόχοι

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

1.Η κατανόηση και χρήση των βασικών εννοιών της στατιστικής και η σύνδεση της με την βασική θεωρία πιθανοτήτων.

2.Η περιγραφή και ανάλυση ποσοτικών δεδομένων μέσα από την μεθοδολογία της περιγραφικής στατιστικής.

3.Η ανάλυση και κατανόηση των βασικών μεθόδων της επαγωγικής στατιστικής και οι εφαρμογές της.

4.Για την άρτια χρήση των θεωρητικών εργαλείων δίνονται παραδείγματα με την χρήση του λογισμικού SPSS.

Βιβλιογραφία
 • Γναρδέλλης, Χ., (2003), Εφαρμοσμένη στατιστική, Παπαζήσης, ΑΘΗΝΑ
 • Murray R. Spiegel & Larry J. Stevens, (2000), «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ», Σειρά SCHAUM, Εκδόσεις Τζιόλα ‐ Θεσσαλονίκη, 3η Έκδοση, ISBN set: 960‐ 8050‐12‐Χ, σελίδες 671.
 • Κολυβά‐Μάχαιρα/Mπόρα‐Σέντα, (1998), «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ», Εκδόσεις ΖΗΤΗ, ISBN:      960431338Χ, σελίδες 495.
 • Ψώινος Π. Δημήτριος, (1999), «Στατιστική», Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Έκδοση 2, ISBN: 9604315617, σελίδες 456.
 • Εγχειρίδια εκμάθησης του βασικού λογισμικού SPSS με ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 • Ρεντινιώτης Σταμάτης, (2004), «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SPSS 11.0», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN 9608105552, σελίδες 475.
 • Χόουιτ Ντένις ‐ Κράμερ Ντάνκα, (2003), «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS 11 ΓΙΑ WINDOWS», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 9602096721, σελίδες 292.
Μέθοδοι διδασκαλίας

Παρουσιάσεις powerpoint και χρήση υπολογιστών για την εκμάθηση στατιστικών τεχνικών μέσω ασκήσεων με το λογισμικό SPSS

Μέθοδοι αξιολόγησης

Προαιρετική πρόοδος στο πρώτο μισό της ύλης που αντιστοιχεί σε 4 μονάδες του τελικού βαθμού. Στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος κρατήσει το βαθμό, εξετάζεται στο τέλος του εξαμήνου στο υπόλοιπο μισό της ύλης που αντιστοιχεί σε 5 μονάδες του τελικού βαθμού.

Στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος δεν επιθυμεί να κρατήσει το βαθμό της προόδου, εξετάζεται στο τέλος του εξαμήνου στη συνολική ύλη που αντιστοιχεί σε 9 μονάδες του τελικού βαθμού.

Ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει μία ή και περισσότερες εργασίες (με τη βοήθεια της χρήσης του SPSS) που αντιστοιχούν σε 1 μονάδα του τελικού βαθμού.

Προαπαιτούμενα

Μαθηματικά (εισαγωγικά)

εισαγωγή στην πληροφορική

Διδάσκοντες

Γιάννης Γ. Ματσίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές πανεπιστημίου, επαγγελματίες που κατανοούν την σημασία της χρήσης ποσοτικών δεδομένων

Ενότητες

Γίνεται μια εισαγωγή στις πιθανότητες και στην ορολογία που θα ακολουθήσει η θεματική ενότητα. Επίσης παρουσιάζονται μέσα απο παραδείγματα οι βασικές εφαρμογές της θεωρίας

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε:  Πιθανότητες, τυχαίες μεταβλητές, κατανομές

Παρουσιάζονται οι κύριες διακριτές κατανομές πιθανότητας και δίνονται τα μέσα κεντρικής τάσης και διασποράς.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: διακριτη κατανομή, Bernoulli

Παρουσιάζονται οι συνεχείς κατανομές πιθανότητας.  Εισαγωγή στην κανονική κατανομή πιθανότητας.  Εξετάζονται τρόποι χρήσης της κανονικής κατανομής για την προσέγγιση της διωνυμικής

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε:  Κανονική κατανομή

παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της εκτιμητικής.  Δίνονται οι ορισμοί του σημειακού εκτιμητή και του διαστήματος εμπιστοσύνης

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: εκτίμηση, σφάλμα, διάστημα εμπιστοσύνης

Δίνονται οι βασικές αρχές των ελέγχων υποθέσεων και τα διαφορετικά είδη σφαλμάτων που προκύπτουν

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: έλεγχος υπόθεσης

παρουσιάζεται η μέθοδος της παραμετρικής συσχέτισης για την εκτίμηση της σχέσης ανάμεσα σε συνεχείς μεταβλητές.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: συσχέτιση

Παρουσιάζεται και αναλύεται με παραδείγματα η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης.  Αναφέρεται η διαδικασία εύρεσης της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: παλινδρόμηση, ευθεία ελαχίστων τετραγώνων

Παρουσιάζεται η μεθοδολογία χρήσης μη παραμετρικών μεθόδων μέσα απο το παράδειγμα της χ2

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Μη παραμετρική στατιστική,  χ2

Παρουσιάζεται η μεθοδολογία της ανάλυσης διακύμανσης με ένα παράγοντα

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: ANOVA

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2672
Αρ. Προβολών :  12546