ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ [open]

Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή

Περιγραφή

Επιπτώσεις χημικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία, πολιτική και νομοθεσία για υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, AIDS, καρκίνος, ρύπανση εσωτερικών χώρων, υγιεινή και ασφάλεια εργασίας, διατροφή και υγεία

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Υγιεινή
 2. Χημικές ουσίες
 3. Πολιτική και νομοθεσία για υγιεινή και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον
 4. Ασθένειες του 21ου αιώνα
 5. Ρύπανση εσωτερικών χώρων
 6. Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας
 7. Υγιεινή και ασφάλεια σε χημικά εργαστήρια
 8. Ατμοσφαιρική ρύπανση
 9. Ρύπανση υδάτινων συστημάτων
 10. Ρύπανση εδάφους
 11. Διατροφή και υγεία
 12. Εκτίμηση κινδύνου
 13. Σεμινάριο
Μαθησιακοί στόχοι

- Συζήτηση βασικών εννοιών της περιβαλλοντικής υγείας και κατανόηση της σημασίας και αξίας αυτών
- Συζήτηση και ανάπτυξη των παρακάτω θεμάτων ως προς την συσχέτισή τους με την περιβαλλοντική υγεία: τοξικές ουσίες, ασθένειες, ρύπανση εσωτερικών χώρων, έκθεση σε εργασιακούς χώρους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση υδάτων και εδάφους, διατροφή.
-Προσδιορισμός ανθρώπινων συμπεριφορών που εμποδίζουν την περιβαλλοντική υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο
- Εξοικείωση με την νομοθεσία πάνω στην υγιεινή και ασφάλεια εργασίας
- Ανάπτυξη της συνεργασίας σε ομαδικές εργασίες
- Ανάπτυξη κριτικής σκέψης πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα

Βιβλιογραφία

Παπακωνσταντίνου, Μπελιάς (2007). Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας - προστασία περιβάλλοντος. Εκδόσεις Rosili
Βαλαβανίδης Αθ. (2007). Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας σε Χημικά και Βιοχημικά Εργαστήρια. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/val_hyg_asfaleia.htm

 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, σεμινάριο, εργασία

Μέθοδοι αξιολόγησης

Ομαδική εργασία (60%)
Γραπτή τελική εξέταση (40%)

Προαπαιτούμενα

-

Διδάσκοντες

Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή

Προτεινόμενα συγγράμματα

Παπακωνσταντίνου, Μπελιάς (2007). Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας - προστασία περιβάλλοντος. Εκδόσεις Rosili

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1414
Αρ. Προβολών :  6497