ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΙ [open]

Αχιλλέας Μητσός

Περιγραφή

Κατανόηση βασικών εννοιών της μακροοικονομικής, της δημόσιας οικονομικής και πολιτικής, της ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής και εφαρμογή τους σε σχέση με την περιβαλλοντική πολιτική

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος
  1. Εισαγωγή. Γενική επισκόπηση
  2. Βασικές έννοιες, μετρήσεις, δείκτες
  3. Η λειτουργία του οικονομικού συστήματος
  4. Το περιβάλλον στα πλαίσια της δημόσιας πολιτικής
Μαθησιακοί στόχοι

Κατανόηση βασικών εννοιών της μακροοικονομικής, της δημόσιας οικονομικής και πολιτικής, της ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής και εφαρμογή τους σε σχέση με την περιβαλλοντική πολιτική

Βιβλιογραφία
  • Begg, D., Fischer, S., Dornbush ,R.,Εισαγωγή στην Οικονομική . Τόμος Β’ Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2006
  • Mankiw, G.N., Taylor, M.P., Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Τόμος Β’ – Μακροοικονομική, Αθήνα: Gutenberg, 2010
  • Abel, A.B., Bernanke, B.S., Croushore, D.,Μακροοικονομική. Νέα αναθεωρημένη Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2010
  • Rosen, H.S., Δημόσια Οικονομική, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2000
Προαπαιτούμενα

-

Διδάσκοντες

Αχιλλέας Μητσός

Ενότητες

Ανάλυση των βασικών εννοιών της μακροοικονομικής. Επισκόπηση συν ολική του μαθήματος

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Μακροοικονομική

Ανάλυση των βασικών εννοιών και των δεικτών μέτρησης

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: ΑΕΠ, εθνικό εισόδημα, κατανομή εισοδήματος, φτώχεια, ευημερία

Ο τρόπος λειτουργίας του οικονομικού συστήματος. Συνολική ζήτηση, συνολικό προϊόν, συνολικό εισόδημα, συνολική δαπάνη

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Συνολική ζήτηση, συνολικό προϊόν, συνολικό εισόδημα, συνολική δαπάνη

Βασικές αρχές και εργαλεία της δημόσιας πολιτικής, εθνικής και ευρωπαϊκής και η θέση της περιβαλλοντικής πολιτικής σε αυτήν

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Περιβαλλοντική πολιτική, δημόσια πολιτική

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1010
Αρ. Προβολών :  4333