Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής/Καθηγητής Τύπος
Entrepreneurship & SMEs (TNEY228)Athena Rouboutsou
International Marketing (TNEY235)Evangelia Chortatsiani
Marketing (TNEY234)Evangelia Chortatsiani
Project Management (TNEY 2019-2020) (TNEY215)Athena Rouboutsou
Risk Management (TNEY 2019-2020) (TNEY214)Athena Rouboutsou
SUN ENTERPRISES WORKSHOP (TNEY153)Giorgos Georgoulis
ΑΓΓΛΙΚΑ I (TNEY294)Iakovaki Eleni
ΑΓΓΛΙΚΑ II 205-ΞΓ0104-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY252)Iakovaki Eleni
Ανάλυση Ζήτησης (TNEY231)Αμαλία Πολυδωροπούλου
Ανάλυση Μεταφορικών & Συγκοινωνιακών Συστημάτων (TNEY142)Ιωάννης Λαγούδης
Ανάλυση Μεταφορικών και Συγκοινωνιακών Συστημάτων [2019] (TNEY216)Ioannis Tsouros
Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων (TNEY186)Athena Tsirimpa
Γενική Λογιστική (TNEY101)Yannis Tsamourgelis
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (TNEY176)Ioannis Karkazis
Γεωπολιτική και Θαλάσσιες Μεταφορές (TNEY292)Petros Siousiouras
Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων (TNEY) (TNEY156)Άννα Μαρία Κοτρίκλα, Θεόδωρος Λίλας
Διαχείριση, Προστασία, Πολιτική Περιβάλλοντος (ΤΝΕΥ) / Σχεδιασμός και Υλοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων (ΤΜΟΔ) (TNEY144)Anna Kotrikla
διεθνές εμπόριο (TNEY100)Yannis Tsamourgelis
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 205-ΕΔ0001-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY253)Gavalas Dimitris, Siousiouras Petros
ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (TNEY173)Maria Lekakou
ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 205-ΕΝ0006-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY254)Stefanidaki Evaggelia
Διεθνής Οικονομική (TNEY127)Athanasios Pallis
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 205-ΟΙ1001-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY255)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ [OPEN] (TNEY109)ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 205-ΕΝ0012-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY256)Tountopoulos Vasilis
ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (TNEY295)Tountopoulos Vasileios
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (TNEY124)Ιωάννης Θεοτοκάς
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 205-ΔΙ0001-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY257)Iakovaki Eleni
Διοίκηση Επιβατηγού Ναυτιλίας (TNEY189)Ευαγγελία Στεφανιδάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 205-ΝΑ0011-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY258)Dagkinis Giagos
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 205-ΕΝ0008-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY259)Dagkinis Giagos
Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (TNEY119)George Vaggelas
Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (TNEY220)George Vaggelas
Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (ΤΝΕΥ) (TNEY148)Ioannis Theotokas
ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΙ0500)Theodoros Lilas
Δοκιμαστικό μάθημα ΤΝΕΥ (TNEY250)Ioannis Avgerinos
Ειδικά Θέματα Μεταφορών (TNEY219)Κωνσταντίνος Πάνου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΓΕ0201)Evangelos Mennis
Εισαγωγή στις Ναυτιλιακές Σπουδές (TNEY139)Ιωάννης Λαγούδης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 2019-2020 (ΝΑ0200)Helen Thanopoulou (επικουρικά George Georgoulis)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (TNEY223)Vasilis Tountopoulos
Επιχειρηματικότητα & Λήψη Αποφάσεων (spring 2019 - 2020) (TNEY230)Athena Rouboutsou
Επιχειρησιακή Αναλυτική (TNEY227)Maria Lambrou
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 205-ΔΙ0600-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY260)Vaggelas George
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ I ΚΑΙ II 205-ΞΓ1005-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY261)Iakovaki Eleni
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ (TNEY200)Maria Doumi
Εφαρμογές Πληροφορικής (Θεωρία και Εργαστήρια) (TNEY113)Evangelos Mennis
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι 2019-2020 (TNEY210)Helen Thanopoulou George Georgoulis
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 2019-2020 (TNEY211)Helen Thanopoulou
Λήψη Αποφάσεων στις Μεταφορές (TNEY196)Costas Panou
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 205-ΔΙ0022-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY263)Panou Costas
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (TNEY296)Proios Giorgos
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (TNEY104)Καρκαζής Ιωάννης
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (TNEY205)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΖΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 205-ΓΕ0102-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY264)Proios Giorgos
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (TNEY222)Evaggelos Xideas
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (TNEY297)Chortatsiani Evangelia
Μεταφορές και Περιβάλλον Ι (TNEY149)Άννα Μαρία Κοτρίκλα
Μεταφορές και Περιβάλλον ΙΙ (TNEY155)Anna Kotrikla
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 205-ΟΙ0021-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY266)Xideas Evaggelos
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (TNEY298)Xideas Evaggelos
ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ (TNEY167)Victoria Athanasopoulou
ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ 205-ΝΑ0700-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY267)Athanasopoulou Victoria
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 205-ΝΑ0012-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY268)Dagkinis Giagos
Ναυτασφαλίσεις (TNEY152)Victoria Athanasopoulou
Ναυτικό Δίκαιο και Δίκαιο Θάλασσας (TNEY293)Petros Siousiouras
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (TNEY225)Helen Thanopoulou
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 205-ΝΑ0300-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY269)Gavalas Dimitris
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2ου έτους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΟΙ0600)Helen Thanopoulou
Ναυτιλιακή Τεχνολογία TNEY (TNEY188)Giagos Dagkinis
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 205-ΟΙ1200-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY271) Gavalas Dimitris, Syriopoulos Theodoros
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 205-ΕΔ0009-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY272)Xideas Evaggelos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 205-ΕΔ0006-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY273)
Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TNEY138)Athanasios Pallis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 205-ΟΙ0100-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY274)Siousiouras Petros
Οικονομική Διοίκηση Λιμένων (STT147)Athanasios Pallis
Οικονομική Διοίκηση Λιμένων (2020) (TNEY247)Amalia Polydoropoulou - Kostas Panou
Οικονομική των Μεταφορών (TNEY177)Ιωάννης Λαγούδης
Οικονομική των Μεταφορών (TNEY218)Κωνσταντίνος Πάνου
Οργάνωση - Διοίκηση Επιχειρήσεων (TNEY221)Evangelia Chortatsiani
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ /ΔΙΑΝΟΜΗΣ (LOGISTICS) 205-ΔΙ0002-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY281)Kapros Seraphim
Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων (TNEY140)Ιωάννης Λαγούδης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ 205-ΓΕ0700-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY276)Lilas Theodoros
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (TNEY116)Maria Lambrou
Πολιτική και Ανάπτυξη Λιμένων (TNEY135)Athanasios Pallis
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ 205-ΓΕ0500-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY277)Proios Giorgos
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (TNEY248)Λεκάκου Μαρία
Πτυχιακές εργασίες (TNEY286)Dimitris Gavalas
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (TNEY283)Theodoros Lilas
Πτυχιακές Ιούνιος 2020 (TNEY287)Helen Thanopoulou
πτυχιακές-Διπλωματικές operation (TNEY288)Giorgos Georgoulis
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (TNEY213)Maria Doumi
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (TNEY229)Maria Doumi
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 205-ΓΕ0402-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY278)Doumi Maria
Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας (TNEY160)Pinelopi Michalakopoulou
Συνδιασμένες Μεταφορές (TNEY185)Athena Tsirimpa
Συνδυασμένες Μεταφορές [2019] (TNEY217)Ioannis Tsouros
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 205-ΝΤ0002-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY279)Lambrou Maria
Τηλεματική για Ναυτιλία & Μεταφορές (ΝΤ0003)Theodoros Lilas
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΏΝ (TNEY206)Helen Thanopoulou
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 205-ΟΙ0700-192 ΕΑΡΙΝΟ 2020  (TNEY280)Syriopoulos Theodoros
Ψηφιακή Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα (Τεχνολογία και Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών) (TNEY112)Maria Lambrou