Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής/Καθηγητής Τύπος
MBA - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (211233)Theodora Papadopoulou
MBA - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (211215)Ioannis Kinias
MBA - Ελεγκτική και Προϋπολογιστικός Έλεγχος (211230)Stella Zounta
MBA - Εταιρική Διακυβέρνηση 2020 (New) (211252)Στέφανος Χαρακτινιώτης - Ανδρέας Κουτούπης
MBA - Χρηματοοικονομική Ανάλυση (ΛΓ0012)Μιχάλης Τσατσαρώνης
MBA - Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων (ΚΟΡ2)Andreas Andrikopoulos
Operations Research (211127)Mania (Maria) Mavri
Supply Chain Management-Logistics (MBA) (211189)Michael Vidalis
Δίκαιο τών επιχειρήσεων (211168)Michael Roumeliotis
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (TDE-PMS286)Ioulia Poulaki
Διοίκηση Μάρκετινγκ (211195)Maria Salamoura
Διοίκηση Υπηρεσιών [open] (211100)Ιάσων Κουφοδόντης
Διοικητική Λογιστική MBA (211184)Stella Zounta
Εισαγωγή στα ΣΓΠ (211144)Dimitris Ballas, Dimitris Kavroudakis
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (211231)Stefanos Charaktiniotis
Λογιστική (ΜΒΑ) (ΛΓ 001)Michalis Bekiaris
ΜΒΑ - Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (211285)Andreas Kakouris
ΜΒΑ - Διοίκηση Καινοτομίας (211104)Κωνσταντίνος Κούτσικος
ΜΒΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (211180)Ioannis Kinias
Οικονομική της Επιχείρησης [open] (211119)Γκότσιας Απόστολος
Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων - Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 (211273)Eleni Gaki
Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων [open] (211117)Eleni Gaki
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΙΟΙΚ4)Andreas Kakouris
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό [open] (211110)Ιάσων Κουφοδόντης
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΜΒΑ (211146)Andreas Andrikopoulos