ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των συναρτήσεων παραγωγής και της θεωρίας του Cobb-Douglas.


Λέξεις Κλειδιά:  Συναρτήσεις Παραγωγής, Υπόδειγμα Cobb-Douglas, Υπερβατική Συνάρτηση

Συναρτήσεις Παραγωγής