Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass - Univ. of the Aegean 
Open eClass 3.12.6»
Platform Administrator (Διαχειριστής Πλατφόρμας)
  • 2323
  •   -  Cursos abiertos432
  •   -  Registrarse como usuario788
  •   -  Cursos cerrados1103
  • 60079
  •   -  Formadores1250
  •   -  Aprendices58795
  •   -  Usuario invitado34