Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass - Univ. of the Aegean 
Open eClass 3.13.1»
Platform Administrator (Διαχειριστής Πλατφόρμας)
  • 2339
  •   -  Cursos abiertos435
  •   -  Registrarse como usuario818
  •   -  Cursos cerrados1086
  • 60574
  •   -  Formadores1265
  •   -  Aprendices59273
  •   -  Usuario invitado36