Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass - Univ. of the Aegean 
Open eClass 3.12.6»
Platform Administrator (Διαχειριστής Πλατφόρμας)
  • 2303
  •   -  Cursos abiertos430
  •   -  Registrarse como usuario777
  •   -  Cursos cerrados1096
  • 57995
  •   -  Formadores1251
  •   -  Aprendices56711
  •   -  Usuario invitado33