Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass - Univ. of the Aegean 
Open eClass 3.9.1»
Platform Administrator (Διαχειριστής Πλατφόρμας)
  • 2173
  •   -  Cursos abiertos452
  •   -  Registrarse como usuario555
  •   -  Cursos cerrados1166
  • 50251
  •   -  Formadores1188
  •   -  Aprendices49047
  •   -  Usuario invitado16