Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass - Univ. of the Aegean 
Open eClass 3.13.2»
Platform Administrator (Διαχειριστής Πλατφόρμας)
  • 2387
  •   -  Cursos abiertos442
  •   -  Registrarse como usuario883
  •   -  Cursos cerrados1062
  • 60213
  •   -  Formadores1267
  •   -  Aprendices58906
  •   -  Usuario invitado40