Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass - Univ. of the Aegean 
Open eClass 3.14.1»
Platform Administrator (Διαχειριστής Πλατφόρμας)
  • 2406
  •   -  Cursos abiertos447
  •   -  Registrarse como usuario875
  •   -  Cursos cerrados1084
  • 63435
  •   -  Formadores1277
  •   -  Aprendices62111
  •   -  Usuario invitado47