Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass - Univ. of the Aegean 
Open eClass 3.9.3»
Platform Administrator (Διαχειριστής Πλατφόρμας)
  • 2154
  •   -  Cursos abiertos479
  •   -  Registrarse como usuario616
  •   -  Cursos cerrados1059
  • 54611
  •   -  Formadores1202
  •   -  Aprendices53393
  •   -  Usuario invitado16