Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Open eClass - Univ. of the Aegean 
Open eClass 3.13.1»
Platform Administrator (Διαχειριστής Πλατφόρμας)
  • 2339
  •   -  Open Courses435
  •   -  Registrierung notwendig818
  •   -  Geschlossene Kurse1086
  • 60574
  •   -  Dozenten1265
  •   -  Studenten59273
  •   -  Gast Benutzer36