Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Open eClass - Univ. of the Aegean 
Open eClass 3.12.6»
Platform Administrator (Διαχειριστής Πλατφόρμας)
  • 2323
  •   -  Open Courses433
  •   -  Registrierung notwendig787
  •   -  Geschlossene Kurse1103
  • 60079
  •   -  Dozenten1250
  •   -  Studenten58795
  •   -  Gast Benutzer34