Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Open eClass - Univ. of the Aegean 
Open eClass 3.13.2»
Platform Administrator (Διαχειριστής Πλατφόρμας)
  • 2387
  •   -  Open Courses442
  •   -  Registrierung notwendig883
  •   -  Geschlossene Kurse1062
  • 60213
  •   -  Dozenten1267
  •   -  Studenten58906
  •   -  Gast Benutzer40