Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Open eClass - Univ. of the Aegean 
Open eClass 3.14.1»
Platform Administrator (Διαχειριστής Πλατφόρμας)
  • 2406
  •   -  Open Courses447
  •   -  Registrierung notwendig875
  •   -  Geschlossene Kurse1084
  • 63435
  •   -  Dozenten1277
  •   -  Studenten62111
  •   -  Gast Benutzer47