Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Open eClass - Univ. of the Aegean 
Open eClass 3.9.1»
Platform Administrator (Διαχειριστής Πλατφόρμας)
  • 2173
  •   -  Open Courses452
  •   -  Registrierung notwendig555
  •   -  Geschlossene Kurse1166
  • 50251
  •   -  Dozenten1188
  •   -  Studenten49047
  •   -  Gast Benutzer16