Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Open eClass - Univ. of the Aegean 
Open eClass 3.12.6»
Platform Administrator (Διαχειριστής Πλατφόρμας)
  • 2303
  •   -  Open Courses430
  •   -  Registrierung notwendig777
  •   -  Geschlossene Kurse1096
  • 57995
  •   -  Dozenten1251
  •   -  Studenten56711
  •   -  Gast Benutzer33