Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Open eClass - Univ. of the Aegean 
Open eClass 3.9.3»
Platform Administrator (Διαχειριστής Πλατφόρμας)
  • 2154
  •   -  Open Courses479
  •   -  Registrierung notwendig616
  •   -  Geschlossene Kurse1059
  • 54611
  •   -  Dozenten1202
  •   -  Studenten53393
  •   -  Gast Benutzer16