Φωτογραφία και τέχνες μετά το 1960

Τέχνη και πολιτική, τέχνη και Διαφήμιση.