12. Η σύγχρονη Ελληνική κοινωνία της υπαίθρου (μέρος ΙΙ)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το τέλος του αγρότη και αναλύεται το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και των κοινωνιών της υπαίθρου στην Ελλάδα και στον κόσμο.

 

Λέξεις Κλειδιά: σύγχρονη Ελληνική κοινωνία υπαίθρου, παραγωγικά συστήματα.

Ενότητα 12 - Η σύγχρονη Ελληνική κοινωνία της υπαίθρου (μέρος ΙΙ)
Η σύγχρονη Ελληνική κοινωνία της υπαίθρου ΙΙ (Α)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το τέλος του αγρότη και αναλύεται το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και των κοινωνιών της υπαίθρου στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Η σύγχρονη Ελληνική κοινωνία της υπαίθρου ΙΙ (Β)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το τέλος του αγρότη και αναλύεται το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και των κοινωνιών της υπαίθρου στην Ελλάδα και στον κόσμο.