10. Ο Ελληνικός χώρος: τοπίο και κοινωνία της υπαίθρου

Στη θεματική αυτή ενότητα παρουσιάζεται το τοπίο και η κοινωνία της υπαίθρου από την αρχαιότητα ως την Οθωμανική αυτοκρατορία. Επίσης εξετάζονται οι έννοιες του τσελιγκάτου, του τσιφλικιού και της ζάντρουγκας.

 

Λέξεις Κλειδιά: αρχαία Ελλάδα, Βυζαντινή αυτοκρατορία, Οθωμανική αυτοκρατορία, τσιφλίκι, τσελιγκάτο, ζάντρουγκα.

Ενότητα 10 - Ο Ελληνικός χώρος: τοπίο και κοινωνία της υπαίθρου
Ο Ελληνικός χώρος: τοπίο και κοινωνία της υπαίθρου (Α)

Στη θεματική αυτή ενότητα παρουσιάζεται το τοπίο και η κοινωνία της υπαίθρου από την αρχαιότητα ως την Οθωμανική αυτοκρατορία. Επίσης εξετάζονται οι έννοιες του τσελιγκάτου, του τσιφλικιού και της ζάντρουγκας.

Ο Ελληνικός χώρος: τοπίο και κοινωνία της υπαίθρου (Β)

Στη θεματική αυτή ενότητα παρουσιάζεται το τοπίο και η κοινωνία της υπαίθρου από την αρχαιότητα ως την Οθωμανική αυτοκρατορία. Επίσης εξετάζονται οι έννοιες του τσελιγκάτου, του τσιφλικιού και της ζάντρουγκας.

Ο Ελληνικός χώρος: τοπίο και κοινωνία της υπαίθρου (Γ)

Στη θεματική αυτή ενότητα παρουσιάζεται το τοπίο και η κοινωνία της υπαίθρου από την αρχαιότητα ως την Οθωμανική αυτοκρατορία. Επίσης εξετάζονται οι έννοιες του τσελιγκάτου, του τσιφλικιού και της ζάντρουγκας.

Ο Ελληνικός χώρος: τοπίο και κοινωνία της υπαίθρου (Δ)

Στη θεματική αυτή ενότητα παρουσιάζεται το τοπίο και η κοινωνία της υπαίθρου από την αρχαιότητα ως την Οθωμανική αυτοκρατορία. Επίσης εξετάζονται οι έννοιες του τσελιγκάτου, του τσιφλικιού και της ζάντρουγκας.