7. Παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα

Στην ενότητα αυτή ανλύονται τα παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα και παρουσιάζεται η παγκοσμιοποίηση παραγωγής και κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων.

 

Λέξεις Κλειδιά: παγκοσμιοποίηση, αγρο-διατροφικό σύστημα.

Συγγράμματα: Ιστορία Γεωργιών του Κόσμου, σελίδες 519-582

Παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα (Α)

Στην ενότητα αυτή ανλύονται τα παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα και παρουσιάζεται η παγκοσμιοποίηση παραγωγής και κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων.

Παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα (Β)

Στην ενότητα αυτή ανλύονται τα παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα και παρουσιάζεται η παγκοσμιοποίηση παραγωγής και κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων.

Παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα (Γ)

Στην ενότητα αυτή ανλύονται τα παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα και παρουσιάζεται η παγκοσμιοποίηση παραγωγής και κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων.

Παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα (Δ)

Στην ενότητα αυτή ανλύονται τα παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα και παρουσιάζεται η παγκοσμιοποίηση παραγωγής και κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων.

Παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα (Ε)

Στην ενότητα αυτή ανλύονται τα παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα και παρουσιάζεται η παγκοσμιοποίηση παραγωγής και κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων.