6. Η πράσινη επανάσταση και η καταπολέμηση της πείνας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται η πράσινη επανάσταση και η καταπολέμηση της πείνας και παργματοποιείται μια εισαγωγή στα παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα.

 

Λέξεις Κλειδιά: πράσινη επανάσταση, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.

Συγγράμματα: Ιστορία Γεωργιών του Κόσμου, σελίδες 441-518

Ενότητα 06 - Η πράσινη επανάσταση και η καταπολέμηση της πείνας
Η πράσινη επανάσταση και η καταπολέμηση της πείνας (Α)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται η πράσινη επανάσταση και η καταπολέμηση της πείνας και παργματοποιείται μια εισαγωγή στα παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα.

Η πράσινη επανάσταση και η καταπολέμηση της πείνας (Β)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται η πράσινη επανάσταση και η καταπολέμηση της πείνας και παργματοποιείται μια εισαγωγή στα παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα.

Η πράσινη επανάσταση και η καταπολέμηση της πείνας (Γ)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται η πράσινη επανάσταση και η καταπολέμηση της πείνας και παργματοποιείται μια εισαγωγή στα παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα.

Η πράσινη επανάσταση και η καταπολέμηση της πείνας (Δ)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται η πράσινη επανάσταση και η καταπολέμηση της πείνας και παργματοποιείται μια εισαγωγή στα παραγωγικά - περιβαλλοντικά αδιέξοδα.