3. Γεωργία - Κτηνοτροφία(I)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η εμφάνιση της γεωργίας – κτηνοτροφίας και περιγράφεται η οργάνωση των πρώτων αγροτικών κοινωνιών.

 

Λέξεις Κλειδιά: συλλογή τροφής, γεωργία, κυνήγι, κτηνοτροφία, πρώτοι γεωργοί, κέντρα ενημέρωσης φυτών και ζώων.

Συγγράμματα: Όπλα, Μικρόβια και Ατσάλι, σελίδες 89-205

                       Ιστορία Γεωργιών του Κόσμου, σελίδες 89-122

Ενότητα 03 - Γεωργία - Κτηνοτροφία(I)
Γεωργία - Κτηνοτροφία I (Α)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η εμφάνιση της γεωργίας – κτηνοτροφίας και περιγράφεται η οργάνωση των πρώτων αγροτικών κοινωνιών.

Γεωργία - Κτηνοτροφία I (Β)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η εμφάνιση της γεωργίας – κτηνοτροφίας και περιγράφεται η οργάνωση των πρώτων αγροτικών κοινωνιών.

Γεωργία - Κτηνοτροφία I (Γ)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η εμφάνιση της γεωργίας – κτηνοτροφίας και περιγράφεται η οργάνωση των πρώτων αγροτικών κοινωνιών.

Γεωργία - Κτηνοτροφία I (Δ)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η εμφάνιση της γεωργίας – κτηνοτροφίας και περιγράφεται η οργάνωση των πρώτων αγροτικών κοινωνιών.

Γεωργία - Κτηνοτροφία I (Ε)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η εμφάνιση της γεωργίας – κτηνοτροφίας και περιγράφεται η οργάνωση των πρώτων αγροτικών κοινωνιών.