1. Εισαγωγή

Εισαγωγή στο μάθημα παρουσίαση του περιεχομένου και της προβληματικής του μαθήματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αγροτική γεωγραφία, αλληλεπίδραση ανθρώπου - φύσης.

Σύγγραμματα: Ιστορία Γεωργιών του Κόσμου, σελίδες 37-88

Ενότητα 01- Εισαγωγή
Εισαγωγή στη Γεωγραφία της Υπαίθρου

Εισαγωγή στο μάθημα παρουσίαση του περιεχομένου και της προβληματικής του μαθήματος.