Διαχείριση πληροφοριών με την χρήση ERP & CRM συστημάτων

Ολοκληρωμένη διαχείριση πληροφοριών και σχέσεων μιας επιχείρησης σε ψηφιακό περιβάλλον. Παρουσίαση συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM). 


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

6. Διαχείριση πληροφοριών με την χρήση ERP & CRM συστημάτων

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (VIDEO)

Ενότητα 6 - Κύριοι τύποι ΠΣ στους οργανισμούς και ιεραρχική πυραμίδα

Κύριοι τύποι ΠΣ στους οργανισμούς και ιεραρχική πυραμίδα

Ενότητα 6 - Επιχειρησιακά Συστήματα Διαχείρισης Πόρων

Επιχειρησιακά Συστήματα Διαχείρισης Πόρων (ERP)_1

Ενότητα 6 - Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management)

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management)

Ενότητα 6 - Διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (CRM)

Διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (CRM)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άσκηση αυτοαξιολόγησης - Ενότητα 6η (Διαχείριση πληροφοριών με την χρήση ERP & CRM συστημάτων)