Μέτρηση αποτελεσματικότητας ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και πωλήσεων

Παρουσίαση ενός συνολικού πλαισίου καταγραφής και μέτρησης για την απόδοση των διαδικτυακών επιχειρηματικών ενεργειών μάρκετινγκ. Από τα click-through-rates στο “viewability”. Παρουσίαση και πρακτική άσκηση στα Web analytics, Google AdWords και στρατηγικοί δείκτες για συγκριτική αξιολόγηση διαδικτυακών επιχειρηματικών ενεργειών.