Επικοινωνία και προβολή στο ψηφιακό περιβάλλον

Νέα κανάλια επικοινωνίας και μοναδικά χαρακτηριστικά. Η ιστοσελίδα της εταιρείας ως μέσο προώθησης, διαφημίσεις μέσω display, search (SEO, SEM), email, social media  και mobile.