Συμπεριφορά καταναλωτή και διαδίκτυο

Αλλαγή στην ασυμμετρία της πληροφορίας και μεγαλύτερη ισχύς του καταναλωτή. Η διαδικασία της αγοράς, εξατομίκευση και κριτήρια αξιολόγησης e-shop.