ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΚΑΤΗΤΡΙΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα της στρατηγικής, του προγραμματισμού, των τεχνικών μεθόδων και των αναλύσεων.

Λέξεις Κλειδιά: Στρατηγική, Προγραμματισμός, Ανάλυση Χάσματος, Ανάλυση SWOT, Ανάλυση Porter

Διάλεξη Δέκατη Τρίτη