ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των επενδυτικών σχεδίων και της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

Λέξεις Κλειδιά: Επενδυτικά Σχεδια, Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων, Παρούσα Αξία, Καθαρά Παρούσα Αξία

Διάλεξη Δωδέκατη