ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΚΑΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των συναρτήσεων και των διαφόρων μορφών παλινδρόμησης

Λέξεις Κλειδιά: Συναρτήσεις, Παλινδρόμηση, Στατιστική Ανάλυση

Διάλεξη Δέκατη