ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των μεθόδων και των τεχνικών της παλινδρόμησης και των οικονομετρικών υποδειγμάτων.

Λέξεις Κλειδιά: Οικονομτερικά Υποδείγματα, Παλινδρόμηση, Στατιστική Ανάλυση

Μέθοδος Παλινδρόμησης & Στατιστικών Οικονομετρικών Υποδειγμάτων