ΔΙΑΛΕΞΗ ΟΓΔΟΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των μεθόδων και των τεχνικών των περιφερειακών οικονομετρικών υποδειγμάτων.

Λέξεις Κλειδιά: Οικονομτερικά Υποδείγματα, Περιφερειακά Υποδείγματα, Περιφερειακά Οικονομετρικά Υποδείγματα

Περιφεριακά Οικονομετρικά Υποδείγματα