ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΚΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των μέτρων συγκέντρωσης και στους περιφερειακούς πολλαπλασιαστές.

Λέξεις Κλειδιά: Συντελεστές Συγκέντρωσης, Συντελεστής Συμμετοχής, Συντελεστής Florence, Συντελεστής Gini, Περιφερειακοί Πολλαπλασιαστές, Πολλαπλασιαστής Οικονομικής Βάσης

Διάλεξη Έκτη