ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΜΠΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των τεχνικών και των μεθόδων των συντελεστών.

Λέξεις Κλειδιά:  Δείκτες, Συντελεστές, Συντελεστής Συμμετοχής, Συντελεστής Εγκατάστασης, Συντελεστής Εξειδίκευσης, Μέτρα Διασποράς

Μέθοδος Πολλαπλασιαστών - Συντελεστών