ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των βασικών θεωριών,  όπως για παράδειγμα της θεωρίας του πολλαπλασιαστή οικονομικής και εξαγωγικής βάσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οικονομική βάση, Εξαγωγική βάση, Πολλαπλασιαστής

Θεωρία του πολλαπλασιαστή οικονομικής και εξαγωγικής βάσης