ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των βασικών γενικών θεωριών και της θεωρίας των πόλων έλξης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Επιχείρηση, Συντελεστές Παραγωγής, Παραγωγική διαδικασία, Πόλοι Έλξης, Θεωρία Πόλων Έλξης

Βασικές Θεωρίες