ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Τί είναι το σήμα (trademark) - Νόμος 2239/1994.
Κτήση δικαιώματος
Διαδικασία καταχώρησης σήματος
Διοικητική επιτροπή σημάτων
Διαγραφή του σήματος
Διάρκεια προστασίας του σήματος
Δικαιώματα που παρέχει το σήμα - Ίδια και άλλα προϊόντα
Περιορισμός της προστασίας του σήματος
Προστασία σήματος