ΔΙKΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ

Νόμος 1733/1987
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ)
Προϋποθέσεις και δικαιούχοι του διπλώματος ευρεσιτεχνίας
Η διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας
Οι εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας
Προστασία δικαιώματος ευρεσιτεχνίας
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΟΙ «ΜΙΚΡΟΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ»