Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής/Καθηγητής Τύπος
203 - ΓΕ01031 - ΦΥΣΙΚΗ Ι  (TMOD214)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
203 - ΓΕ01062 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ II (TMOD189)Kostas Papageorgiou / Konstantinos Theodosiou
203 - ΓΕ0107 - Προγραμματισμός Η/Υ (TMOD115)Νικόλαος Πασσαλής
203 - ΓΕ0108 - Πιθανοθεωρητικά Μοντέλα  (TMOD204)Platis Agapios
203 - ΓΕ0110 - Εργαστήριο Στατιστικής - SPSS (TMOD179)Αλέξανδρος Τζανέτος
203 - ΓΕ0112 - Κοστολόγηση  (TMOD215)Stathoukos Eystathios
203 - ΓΕ0114 - Χημεία  (TMOD216)Golfinopoulos Spyridon
203 - ΓΕ0126 Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας (TMOD105)Αναστασία Κωνσταντέλου
203 - ΓΕ0127 - Τραπεζικά Προϊόντα και Υπηρεσίες (TMOD149)Mixalis Glikas
203 - ΓΕ0128 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ (ΓΕ0128)Vasilis Koutras
203 - ΓΕ0129 - ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΓΕ0129)Vasilis Koutras
203 - ΓΕ0141 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ  (TMOD203)Ampazis Nikos
203 - ΓΕ0160 - Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ  (TMOD213)Kavassalis Petros
203 - ΓΕ0171 - Business Process Management Systems (Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών) (TMOD100) Petros Kavassalis
203 - ΓΕ0181 - Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (TMOD222)Alexandros Tzanetos
203 - ΓΕ0182 - Απειροστικός Λογισμός Ι  (TMOD210)Δημοσθένης Δριβαλιάρης
203 - ΓΕ0184 - Απειροστικός Λογισμός II  (TMOD208)Γιάννης Καραγιώργος
203 - ΔΕ0101 - Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (TMOD113)Vasilakis Panayotis Vassilakis
203 - ΔΕ0102 - Διοίκηση Έργων  (TMOD212)Zeimpekis Vasilis
203 - ΔΕ0103 - Ανάλυση Αποφάσεων και Μηχανική Γνώσεων  (TMOD207)Dounias Giorgos
203 - ΔΕ0112 - Σχεδιασμός και Υλοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων  (TMOD205)Golfinopoulos Spyridon
203 - ΔΕ0114 - Κατεργασίες Παραγωγής (TMOD109)Nikolaos Alexopoulos
203 - ΔΕ0116 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  (TMOD201)Zeimpekis Vasilis
203 - ΔΕ0119 - Ειδικά Θέματα στην Διοίκηση Λειτουργιών (TMOD150)Mixalis Glikas
203 - ΜΗ0103 - Εισαγωγή στον Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων  (TMOD211)Minis Ioannis
203 - ΜΗ0103 - Εισαγωγή στον Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων - Εργαστήριο (TMOD211)Lemonia Amygdalou
203 - ΜΗ0105 - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (TMOD118)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
203 - ΜΗ0111 - Αντοχή Υλικών (TMOD108)Nikolaos Alexopoulos
203 - ΜΗ0111 - Αντοχή Υλικών - Εργαστήριο (TMOD220)Lemonia Amygdalou
203 - ΟΙ0102 - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (TMOD202)Liagouras Georgios
203 - ΟΙ0103 - Εισαγωγή στην Οικονομική (ΟΙ0103) Georgios Liagouras
203 - ΟΙ0104 - Γενική Λογιστική - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων  (TMOD206)Stathoukos Eystathios
203 - ΟΙ0112 Ανάλυση / Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (TMOD117)Ιωάννης Μπαλτάς
203 - ΟΙ0113 - Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική (TMOD148)Evangelos Vasileiou
203 - ΟΙ0114 - Οικονομετρία (TMOD137)Ευάγγελος Βασιλείου
203 - ΟΙ0116 - Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (TMOD116)Ιωάννης Μπαλτάς
203 - ΟΙ0119 - Χρήμα, Πίστη, Τράπεζες (TMOD147)Evangelos Vasileiou
203- ΓΕ0107 Προγραμματισμός Η/Υ - Εργαστήρια (TMOD224)Γεώργιος Μελέκος
203- ΜΗ0107 Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου (TMOD195)Ioannis Minis
203-ΓΕ0102 Εργαστήριο Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΓΕ0102)George Melekos
203-ΓΕ01032 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι (TMOD223)Ιωάννης Γκιάλας
203-ΓΕ01061 ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (TMOD175)Kostas Papageorgiou
203-ΓΕ0110-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΓΕ0110)Vasilis Koutras
203-ΓΕ0113 Μάρκετιγκ (TMOD129)Anastasia Konstantelou
203-ΓΕ0116 Βάσεις Δεδομένων (TMOD124)Nikos Ampazis
203-ΓΕ0117 Μηχανική Περιβάλλοντος (TMOD164)Spyridon Golfinopoulos
203-ΓΕ0118 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι (TMOD165)Virginia Lypari
203-ΓΕ0121 Βιομηχανική Οργάνωση και Θεωρία Παιγνίων (TMOD143)Georgios Liagouras
203-ΓΕ0122 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  (TMOD157)Mixalis Glikas
203-ΓΕ0136 Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνίες (TMOD178)Kavassalis Petros
203-ΓΕ0143 Πιθανότητες – Εργαστήρια Πιθανοτήτων (TMOD140)Evangelos Vassiliou
203-ΓΕ0144 Αξιοπιστία Συστημάτων (TMOD171)Agapios Platis
203-ΓΕ0145 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB (ΓΕ0145)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΑΣΗΣ
203-ΓΕ0147 ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ (TMOD166)Kostas Papageorgiou
203-ΓΕ0147 ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ (ΓΕ0147)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
203-ΓΕ0172 Ανάλυση Δεδομένων (TMOD125)Νικόλαος Αμπαζής
203-ΓΕ0175 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON (TMOD169)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΑΣΗΣ
203-ΓΕ0177 Εφαρμοσμένη Θεωρία Πινάκων (TMOD172)Yiannis Karagiorgos
203-ΓΕ0178 Μαθηματική Ανάλυση (TMOD173)Yiannis Karagiorgos
203-ΓΕ0183 Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία (TMOD155)Dimosthenis Drivaliaris
203-ΓΕ185 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (TMOD185)Aristofanis Dimakis
203-ΔΕ0104 Στρατηγική Διοίκηση και Σχεδιασμός (TMOD130)Anastasia Konstantelou
203-ΔΕ0105 Αξιολόγηση Επιχειρήσεων - Εξαγορές - Συγχωνεύσεις (TMOD170)Mixalis Glikas
203-ΔΕ0107 Συστήματα Ποιότητας (TMOD123)Vasilakis Panayotis Vassilakis
203-ΔΕ0108 Διοίκηση Δικτυακών Επιχ. & Ηλ. Επιχειρηματικότητα (TMOD177)Kavassalis Petros
203-ΔΕ0111 Ανάλυση Κινδύνων (TMOD180)Lypari Virginia
203-ΔΕ0118 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ι (ΔΕ0106)Vasilis Zeimpekis
203-ΔΕΟ117 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΙΙ (TMOD162)Ioannis Minis
203-ΜΗ0102 Στατική (TMOD104)Nikolaos Alexopoulos
203-ΜΗ0106 ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (TMOD167)Spyridon Golfinopoulos
203-ΜΗ0108 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (ΜΗ0108)Vasilis Koutras
203-ΜΗ0109 Συστήματα Παραγωγής (TMOD161)Ιωάννης Μίνης
203-ΜΗ0114 Τεχνικά Υλικά (TMOD103)Nikolaos Alexopoulos
203-ΟΙ0101 Μακροοικονομική (TMOD156)Georgios Liagouras
203-ΟΙ0108 Παράγωγα & Νέα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΟΙ0108)Ιωάννης Μπαλτάς
203-ΟΙ0110 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Portfolio Theory and Investment Analysis) (TMOD152)Evangelos Vasileiou
203-ΟΙ0111 Ανάλυση Κόστους Οφέλους  (TMOD181)Dounias Giorgos
203-ΟΙ0115 - Προσομοίωση (TMOD136)Ευάγγελος Βασιλείου
203-ΟΙ0115 Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων (ΟΙ0115)Ιωάννης Μπαλτάς
203-ΟΙ0118 Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Financial Analysis) (TMOD151)Evangelos Vasileiou
TEST (TMOD225)Georgios Melekos
Αμπαζής - Δοκιμαστικό (TMOD184)Nikos Ampazis
Βάσεις Δεδομένων Εργαστήρια (TMOD183)Georgios Melekos
Διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων (TMOD142)Virginia Lypari
Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική (ΟΙ0113)Thomas Syrmos
Διοίκηση Έργου (TMOD114)Vasilakis Panayotis Vassilakis
Επανεξέταση (TMOD218)Georgios Melekos
Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Ολοκλήρωση (TMOD131)Pinelopi Michalakopoulou
Μηχανική Βαθιά Μάθηση (ΜΗ0115)Νικόλαος Πασσαλής
Συστήματα Ενέργειας: Θεωρία και εφαρμογές (TMOD119)Ioannis Gkialas
Υποστήριξη εξετάσεων (Γ. Φρεζούλης) (TMOD196)John Frezoulis
Φυσική Ι [open] (TMOD106)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φυσική ΙΙ - Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό [open] (TMOD105)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χημεία (TMOD138)Xenofon Stampelos
Χρήμα-Πίστη-Τράπεζες (ΟΙ0119)Thomas Syrmos