ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΥ-20)

Σωτήριος Ντάλης

Περιγραφή

Η Ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία αποτελεί αναμφίβολα ένα κορυφαίο πολιτικό και οικονομικό εγχείρημα  το οποίο πέρα από  τη γεωπολιτική του σημασία,   προκαλεί ορισμένα κομβικά ερωτήματα σε  ό,τι  αφορά  τη φύση του και την προοπτική του.  Στο  πλαίσιο του μαθήματος «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Παγκοσμιοποίηση »  θα  μελετήσουμε  τις  ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που στοχεύουν, σε μια  ασφαλή Ευρώπη,  σε έναν καλύτερο κόσμο. Θα εξετάσουμε επίσης  τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβώνας, η οποία καταρτίστηκε  για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΕΕ και την ενίσχυση  της θέσης της  στη διεθνή σκηνή. Η ΕΕ διαθέτει  πλέον  περισσότερα εφόδια προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες για την επίλυση  θεμάτων όπως οι τομείς της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και της μετανάστευσης.

Όσον αφορά την εξεταστέα ύλη προτείνονονται  πέρα από τα κείμενα που έχουν αναρτηθεί τα παρακάτω:

Aπό το βιβλίο,  Σ.Ντάλης (επιμ.), Mare Nostrum. Μετατοπίσεις ισχύος στον Γεωπολιτικό χάρτη της Μεσογείου. Εκδόσεις Παπ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Από το «Εθνικό» στο «Ευρωπαϊκό»

Από το Έθνος-Κράτος στην παγκοσμιοποίηση

Από το «Ευρωπαϊκό» στο «Παγκόσμιο»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης

Η εξωτερική δράση της Ένωσης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7339
Αρ. Προβολών :  26499

Ημερολόγιο