Σχεδίαση με Η/Υ [Open] (5115153 )

Αζαριάδης Φίλιππος

Περιγραφή

Το μάθημα χωρίζεται σε Διαλέξεις (τρεις ώρες την εβδομάδα) και Εργαστήρια (δύο ώρες την εβδομάδα).

Η ύλη των διαλέξεων ξεκινάει με μια εισαγωγή στον κύκλο ζωής προϊόντος και στις έννοιες CAD/CAE/CAM και CIM, καθώς και στις νέες τεχνολογίες σχεδίασης και μοντελοποίησης με υπολογιστή και εφαρμογή τους στο σχεδιασμό προϊόντων και συστημάτων. Στη συνέχεια το μάθημα διαπραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στη γεωμετρική μοντελοποίηση αντικειμένων και πιο συγκεκριμένα στην παραμετρική αναπαράσταση στερεών μοντέλων. Ακολουθεί μια σειρά διαλέξεων που εισάγει τον/την φοιτητή/ήτρια στις έννοιες της παραμετρικής σχεδίασης και της σχεδιαστικής πρόθεσης τόσο σε δύο όσο και σε τρεις διαστάσεις καθώς και στο σχεδιασμό συναρμολογημάτων. Το μάθημα ολοκληρώνεται με διαλέξεις και παραδείγματα που συνδέονται τόσο με μεθοδολογίες Αντίστροφης Μηχανικής όσο και με ζητήματα και τεχνολογίες Ταχείας Πρωτοτυποποίησης.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τη διδασκαλία των εμπορικών συστημάτων Creo Parametric και Geomagic κα

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Αναπαράσταση γεωμετρικών αντικειμένων χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους στερεάς μοντελοποίησης. Μοντέλα αναπαράστασης  CSG και b-Rep.

Λέξεις κλειδιά: στερεά μοντελοποίηση , solid modeling

Εισαγωγή στην παραμετρική σχεδίαση σε δύο και τρεις διαστάσεις.

Σχεδιαστική πρόθεση και μέθοδοι υλοποίησής της σε δύο ή/και τρεις διαστάσεις.

Κατηγορίες περιορισμών.

Σχεδίαση συναρμολογημάτων.

Λέξεις κλειδιά: παραμετρική σχεδίαση, σχεδιαστική πρόθεση, σχεδιαστικοί περιορισμοί

Τεχνολογίες παραγωγής ψηφιακών αντιγράφων από φυσικά πρότυπα.

Λέξεις κλειδιά: Αντίστροφη μηχανική , Reverse engineering

 

Μέθοδοι και τεχνολογίες παραγωγής πρωτοτύπων από ψηφιακά μοντέλα.

 Λέξεις κλειδιά:  Ταχεία πρωτοτυποποίηση , Rapid protoryping

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3191
Αρ. Προβολών :  9056