3) Πηγές του Διεθνούς Δικαίου. Η ιδιαίτερη σημασία των διεθνών συνθηκών

Οι διεθνείς συνθήκες, αξιολογούνται ως η σημαντικότερη πηγή του διεθνούς δικαίου.  Πρόκειται στην ουσία για δηλώσεις βουλήσεως στις οποίες προβαίνουν τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου. Οι δηλώσεις βουλήσεως αυτές έχουν τη μορφή συμβάσεων και μπορούν να συνάπτονται είτε μεταξύ κρατών, είτε μεταξύ κρατών και διεθνών οργανισμών με δικαιοπρακτική ικανότητα (διεθνή νομική προσωπικότητα), είτε μεταξύ διεθνών οργανισμών με δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαιτούμενο βήμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης μιας διεθνούς συνθήκης είναι η επικύρωση της.

Πηγές Διεθνούς Δικαίου.pdf
Πηγές του Διεθνούς Δικαίου - Η ιδιαίτερη σημασία των διεθνών συνθηκών (Α)

Πηγές του Διεθνούς Δικαίου - Η ιδιαίτερη σημασία των διεθνών συνθηκών

Πηγές του Διεθνούς Δικαίου - Η ιδιαίτερη σημασία των διεθνών συνθηκών (Β)

Πηγές του Διεθνούς Δικαίου - Η ιδιαίτερη σημασία των διεθνών συνθηκών