Αναπαράσταση και όραση

Από την Αναγέννηση και τη γεωμετρική προοπτική στην camera obscura  και από τη ζωγραφική στη φωτογραφική αναπαράσταση.