Έλεγχος της μικροβιακής αύξησης

Στην ενότητα αυτή αρχικά δίνεται ο ορισμός της αποστείρωσης και περιγράφονται οι διάφοροι φυσικοί τρόποι ελέγχου της μικροβιακής αύξησης (υψηλή θερμοκρασία, ψύξη, διήθηση, αποξήρανση, υψηλή ωσμωτική πίεση, ακτινοβόληση και επεξεργασία με υψηλή υδροστατική πίεση). Όσον αφορά τη θερμοκρασία, αναφέρονται οι κατηγορίες των μικροοργανισμών με βάση τις θεμελιώδεις θερμοκρασίες ανάπυξης (ελάχιστη, άριστη, μέγιστη), περιγράφεται η εκθετική θανάτωση των βακτηρίων όταν αυτά εκτίθενται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από τη μέγιστη, δίνεται ο ορισμός του χρόνου δεκαδικής μείωσης, του τρόπου υπολογισμού του και τον παραγόντων που τον επηρεάζουν, αναφέρεται ο χρόνος θερμικού θανάτου και η τιμή Ζ. Στο δεύτερο μέρος της ενότητας, παρουσιάζονται οι τρεις κύριες κατηγορίες των χημικών αντιμικροβιακών παραγόντων (αντισηπτικά, απολυμαντικά και χημειοθεραπευτικοί παράγοντες) και αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά των χημειοθεραπευτικών παραγόντων που χορηγούνται in vivo (συνθετικοί παράγοντες, αντιβιοτικά). Τέλος, παρουσιάζονται οι βασικοί μηχανισμοί ανθεκτικότητας των μικροοργανισμών σε χημικούς αντιμικροβιακούς παράγοντες.

6η ΘΕ (Έλεγχος της μικροβιακής αύξησης).pdf