ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (2)

Η ενότητα αναπτύσσει τον υπολογισμό της ηλιακής ακτινοβολίας σε μια κεκλιμένη επιφάνεια, τον υπολογισμό της ηλιακής ακτινοβολίας σε ωριαία, ημερήσια και μηνιαία βάση, την λειτουργία ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης και τον υπολογισμό της απόδοσης αυτών.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: ηλιακή ακτινοβολία, άμεση, διάχυστη, όργανα μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας, πυρανόμετρο, πυρελιόμετρο, ηλιακός συλλέκτης, επίπεδος, παραβολικός, συγκεντρωτικός.