Ενότητα 21: Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 5: Η επιχείρηση DuPont

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 5: Η επιχείρηση DuPont