Ενότητα 6: Εισροές και συναρτήσεις παραγωγής

Εισαγωγικό παράδειγμα

Η συνάρτηση παραγωγής

  • Οριακό και μέσο προϊόν
  • Καμπύλες ισο-παραγωγής
  • Ο οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης

Τεχνολογική πρόοδος

Αποδόσεις κλίμακας

Μερικές ειδικές μορφές συναρτήσεων

Ενότητα 6: Εισροές και συναρτήσεις παραγωγής
Ενότητα 6: Εισροές και συναρτήσεις παραγωγής

Εισαγωγικό παράδειγμα Η συνάρτηση παραγωγής Οριακό και μέσο προϊόν Καμπύλες ισο-παραγωγής Ο οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης Τεχνολογική πρόοδος Αποδόσεις κλίμακας Μερικές ειδικές μορφές συναρτήσεων