Μικροοικονομική Α [open]

Γκότσιας Απόστολος

Περιγραφή

Το μάθημα της Μικροοικονομικής Α' εξετάζει αυτό το τμήμα της οικονομικής θεωρίας που αναφέρεται στη συμπεριφορά των οικονομικών μικρο-μονάδων. Η μικρο-οικονομική θεωρία έχει σαν αντικείμενο την ανάλυση του πλαισίου συμπεριφοράς του πολίτη σαν καταναλωτή και επιχειρηματία. Με τον όρο μικρο-οικονομική αναφερόμαστε στις βασικές αρχές που διέπουν την παραγωγή, ανταλλαγή και κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Είναι η καρδιά της οικονομικής επιστήμης και το βασικό εργαλείο ερμηνείας οικονομικής συμπεριφοράς στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Ορισμός της Μικροοικονομικής

Ποιοι πρέπει να μελετούν Μικροοικονομική;

Μικροοικονομικά μοντέλα

 • Στοιχεία των μοντέλων
 • Επιλύοντας τα μοντέλα

Τα όρια της Μικροοικονομικής ανάλυσης

 1. Ζήτημα: Πως καθορίζεται η τιμή του καλαμποκιού;
 2. Ορισμός των ανταγωνιστικών αγορών
 3. Η αγοραία καμπύλη ζήτησης
 4. Η αγοραία καμπύλη προσφοράς
 5. Ισορροπία
 6. Χαρακτηρισμός της προσφοράς και της ζήτησης:

    Ελαστικότητα

 1. Πρόχειρες Τεχνικές

Εισαγωγή: Γιατί μας αρέσει αυτό που μας αρέσει;

Οι προτιμήσεις του καταναλωτή και η χρησιμότητα

Καμπύλες αδιαφορίας

Ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Η συνάρτηση χρησιμότητας

 • Oριακή χρησιμότητα και φθίνουσα οριακή χρησιμότητα

Μερικές ειδικές συναρτησιακές μορφές

 • Οριακή χρησιμότητα και ο οριακός λόγος

       υποκατάστασης

Εισαγωγικό παράδειγμα

Ο εισοδηματικός περιορισμός

Η επιλογή του καταναλωτή

Δυαδικότητα

Μερικές εφαρμογές

Αποκαλυφθείσα προτίμηση

Ατομικές καμπύλες ζήτησης

Αποτελέσματα εισοδήματος, υποκατάστασης και η κλίση της καμπύλης ζήτησης

 • Εφαρμογή: Η επιλογή μεταξύ εργασίας και σχόλης
 • Εφαρμογή: Πλεόνασμα καταναλωτή

Κατασκευή της συνολικής καμπύλης ζήτησης

Εισαγωγικό παράδειγμα

Η συνάρτηση παραγωγής

 • Οριακό και μέσο προϊόν
 • Καμπύλες ισο-παραγωγής
 • Ο οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης

Τεχνολογική πρόοδος

Αποδόσεις κλίμακας

Μερικές ειδικές μορφές συναρτήσεων