Ενότητα 2: Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης
  1. Ζήτημα: Πως καθορίζεται η τιμή του καλαμποκιού;
  2. Ορισμός των ανταγωνιστικών αγορών
  3. Η αγοραία καμπύλη ζήτησης
  4. Η αγοραία καμπύλη προσφοράς
  5. Ισορροπία
  6. Χαρακτηρισμός της προσφοράς και της ζήτησης:

    Ελαστικότητα

  1. Πρόχειρες Τεχνικές
Ενότητα 2: Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης
Ενότητα 2: Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης

Ζήτημα: Πως καθορίζεται η τιμή του καλαμποκιού; Ορισμός των ανταγωνιστικών αγορών Η αγοραία καμπύλη ζήτησης Η αγοραία καμπύλη προσφοράς Ισορροπία Χαρακτηρισμός της προσφοράς και της ζήτησης: Ελαστικότητα Πρόχειρες Τεχνικές