Αρχαιολογία του θανάτου: αρχιτεκτονική και νεκρική ιδεολογία

Νεκρική ιδεολογία & τελετουργία, Νεκρικά corpora, Ανθρωπόμορφες σαρκοφάγοι, Κοιλάδα των Βασιλέων

Αιγυπτιακή Αρχαιολογία 10.pptx
Ενότητες 10η : Αρχαιολογία του θανάτου: αρχιτεκτονική και νεκρική ιδεολογία

Νεκρική ιδεολογία & τελετουργία, Νεκρικά corpora, Ανθρωπόμορφες σαρκοφάγοι, Κοιλάδα των Βασιλέων