Αιγυπτιακή Αρχαιολογία Ι: Τα μεγάλα βασίλεια [open] (ΑΥ-08)

Παναγιώτης Κουσούλης

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει σημαίνουσες πτυχές της αρχαιολογίας και κοινωνικής ιστορίας της αρχαίας Αιγύπτου από την προ-δυναστική περίοδο και τη διαμόρφωση του ενοποιημένου αιγυπτιακού κράτους έως το τέλος του Νέου Βασιλείου (περ. 1075 π.Χ.).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νεκρική και ναϊκή αρχιτεκτονική με παράλληλη ανάλυση των βασικών θρησκευτικών και λατρευτικών παραδόσεων και πρακτικών.

Aναλύεται ο ρόλος της Αιγύπτου στο ευρύτερο περιβάλλον της νοτιοανατολικής Μεσογείου και αξιολογούνται οι πολύπλευρες διαπολιτισμικές, οικονομικές, εμπορικές και διπλωματικές επαφές της με τους λαούς του Αιγαίου και της Εγγύς Ανατολής κατά τη 2η χιλιετία π.Χ.

Επιχειρεί μια εις βάθος προσέγγιση και ερμηνεία των αρχαιολογικών δεδομένων, με παράλληλη εξέταση κειμενογραφικών και εικονογραφικών πηγών, στα οποίες βασίζεται η ανασύνθεση και ερμηνεία των ποικίλλων εκφάνσεων της αιγυπτιακής κοινωνίας  

Εγχειρίδια του μαθήματος:

Κουσούλης, Αιγυπτιακή Αρχαιολογία, τ. 1: τα Μεγάλα Βασίλεια, Παπαζήση, Αθήνα, 2015.

B. Kemp

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Πολιτισμός Μερίμδα, Βαδάριος πολιτισμός, Νακάδιος πολιτισμός, Συνιστώσες δημιουργίας του Αιγυπτιακού κράτους, Η Αίγυπτος κατά την Προδυναστική & Αρχαϊκή περίοδο, Πρώιμες ηγεμονίες και συγκρούσεις

Φιλολογική προσέγγιση της γραφής, Προ-γραφή & Πρωτο-γραφή, Ιστορική επιστημολογία, Κατηγορίες πρωτογλύφων, Πηγές πρωτογλύφων, Χαρακτήρας της γραφής στην Αίγυπτο

Αιγυπτιακή «θρησκεία», Προδυναστική περίοδος, Στάδια ανάπτυξης της θεολογικής σκέψης, Κοσμογονίες (1): Οκτάδα (Ερμούπολη), Θεολογία της Ηλιούπολης – Εννεάδα, Θεολογία της Έσνα

Τι είναι μαγεία;, Θεϊκός λόγος ως γενεσιουργός καταλύτης, Μηχανισμοί του Χέκα, Τεχνικές θεϊκού λόγου, Μαγεία – Τελετουργία: αδιαίρετη ενότητα κατά τη φαραωνική περίοδο

Πτυχές – περίοδοι, Νεκρικός ναός – ορισμός, Ο ν.ν. στο πυραμιδικό συγκρότημα, Ν.ν. στο Μεϊντούμ, στη Γκίζα, Νν στο πυραμιδικό σύμπλεγμα του Ούνα, «Πολιτική ιδεολογία» & μνημειακή αρχιτεκτονική, Ηλιακοί ναοί

Ο ρόλος του Φαραώ, Άμπου Σίμπελ, Χαρακτηριστικά και διαστάσεις της «θεοποίησης»

Syllabus / Περιεχόμενο – θεματικές – στόχοι / Εκπαιδευτικό υλικό 

Διπολικά χαρακτηριστικά, Δαίμων / daimon, Απουσία σχετικού όρου, Αντίθεη δύναμη: Άποφις, Αμντουάτ, Βιβλίο της Γης, Βιβλίο των Πυλών, Κοσμογονία της Έσνα, Η γέννηση του Άποφι, Δαιμονικοί κόσμοι, Πνεύματα: Axw & mwt

Η Αίγυπτος και οι άλλοι, Αλλοεθνείς & φαραωνική ιδεολογική ταυτότητα, Αλλοεθνείς & δαιμονικό, Αλλοεθνείς & Αιγύπτιοι στη μαγική γραμματεία, Εμπορικοί δρόμοι, Διπλωματία κατά τη 2η χιλιετία, Αλληλογραφία της Αμάρνα

Νεκρική ιδεολογία & τελετουργία, Νεκρικά corpora, Ανθρωπόμορφες σαρκοφάγοι, Κοιλάδα των Βασιλέων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  8148
Αρ. Προβολών :  28631